Oplossen: Error establishing a database connection

  CMS, Technische informatie

Error Establishing a Database Connection

Wanneer u een WordPress site heeft en u krijgt de volgende foutmelding als u uw website probeert te openen dan is er wat mis met de database gegevens.
Het eerste wat u kunt controleren is de aankondigingen pagina van Solutions4Hosting.nl zodra het voorkomt dat er een MySQL server problemen heeft dan zal dit hier direct gemeld worden.
Ziet u geen melding hiervan staan dan zit het in de code van uw website.

Open een FTP programma, zoals FileZilla en vul uw FTP gegevens in en druk op Verbind (lukt het niet om verbinding te maken met de FTP server? Dit is een bekend probleem van FileZilla. Wij hebben een stappenplan gemaakt om dit op te lossen.). U gaat naar domeinnaam.extensie (uwwebsite.nl) en dan vervolgens naar public_html en download vervolgens de wp-config.php naar uw computer.

Hierna opent u het bestand wp-config.php in Kladblok op Windows. Werkt u met Apple? Dan kunt u Atom hiervoor gebruiken. 
In dit bestand kunt u naar regel 17 gaan en de gegevens van uw server en de database inlog hiernaast houden en controleren.

In vrijwel alle gevallen zit hier een fout in die direct in het bestand kan worden aangepast. Dit kunt u aanpassen op de volgende wijze (een voorbeeld):

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘idxxxxx_demo’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘idxxxxx_demo’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘1234567890-example’);

Website Beheer
Indien u hierna nog steeds dezelfde foutmelding krijgt of lukt het niet om dit op te lossen? Website Beheer is úw oplossing. Kijkt u hier voor meer informatie hoe wij u kunnen helpen.